Drönarbild över skog som angripits av granbarkborre

Granbarkborrekonferensen 2020

Den 26 februari anordnade Skogsstyrelsen Granbarkborrekonferensen 2020. Konferensen spelades in så du kan se den i efterhand. Här hittar du även talarnas presentationsmaterial.

Konferensen ägde rum på Collegium i Linköping den 26 februari 2020 och samlade över 350 skogliga aktörer, skogsägare, forskare och representanter från olika myndigheter. Syftet var att dela erfarenheter från genomfört bekämpningsarbete mot granbarkborre samt blicka framåt och diskutera bekämpning och förebyggande åtgärder.

Konferensen var en del i genomförandet av det nationella skogsprogrammet och genomfördes också med stöd av samverkansprojektet Stoppa borrarna.

Hela konferensen filmades och finns i en spellista på Skogsstyrelsens Youtubekanal. Du kan också ta del av talarnas presentationsmaterial. 

  • Senast uppdaterad: 2020-03-05