Drönarbild över skog som angripits av granbarkborre

Granbarkborrekonferens 26 februari 2020

Välkommen till en konferens där granbarkborren står i fokus! Skogliga aktörer, forskare och myndigheter delar med sig av sin kunskap och vi delar erfarenheter för att lära oss mer i den fortsatta kampen mot skadeinsekten.

Syftet med konferensen är att dra erfarenheter från genomfört bekämpningsarbete mot granbarkborre samt blicka framåt och diskutera förebyggande åtgärder.

Exempel på frågor som kommer att diskuteras under dagen är 

  • Hur hanterar vi granbarkborreangrepp i olika utvecklingsstadier?
  • Vilka förutsättningar krävs för en lyckad bekämpning?
  • Hur hanterar industrin det ökade inflödet av granbarkborreskadat?
  • Vad säger de senaste forskningsrönen?

Konferensen äger rum på Collegium i Linköping den 26 februari. Den är kostnadsfri och öppen för alla skogliga aktörer, myndigheter och organisationer som arbetar med granbarkborrefrågan på ett eller annat sätt. 

Program och anmälningsformulär kommer läggas upp på denna sida inom kort. Redan nu kan du anmäla ditt intresse till Anna Hamilton (se kontaktruta). 

  • Senast uppdaterad: 2019-12-20