Stormfälld skog.

Upparbeta färska vindfällen

Liggande träd är mycket attraktiva för granbarkborren. Många vindfällen innebär att granbarkborrarna kan föröka sig i högre utsträckning och då ökar risken för angrepp på stående träd.

Färska granvindfällen med vit innerbark är dugligt som yngelvirke. Vinterns vindfällen måste därför vara upparbetade och bortkörda i god tid innan vårens svärmning. 

Om resurserna är begränsade: Prioritera stormluckor med gran eller andra solexponerade granvindfällen eftersom granbarkborren föredrar dessa. 

Har du enstaka vindfällen kan de upparbetas och barkas på plats. 

Kontakta virkesköpare i god tid för att säkra transporten av de vindfällda granarna. Enligt de regler som finns i skogsvårdslagen för bekämpning av skadliga insekter måste virket vara ute från skogen och levererad till industri före 1 juli.  

  • Senast uppdaterad: 2022-05-03