Sök och plock

Sök och plock är en metod för att bekämpa granbarkborrar. Metoden går ut på att söka upp angripna granar och plocka bort dem från skogen och/eller oskadliggöra deras avkomma innan den nya generationen är färdig att lämna träden.

Tajmingen är A och O för metoden. Om du är beroende av att någon annan ska hugga och transportera de angripna granarna ökar risken att granbarkborrarna hinner lämna trädet innan virket är ute ur skogen. Bäst chans att lyckas är om du gör följande:

Vinter-vår

Leta efter färska vindfällen. Har du mycket vindfällen i skogen bör du kontakta din virkesköpare och beställa upparbetning och borttransport så fort som möjligt och helst innan svärmningen kommit igång runt 1 maj. Har du stående angripna granar från föregående säsong, läs under ”juli-oktober” nedan.

När svärmningen börjar, vilket vanligen sker runt 1 maj (se Skogsstyrelsens svärmningsövervakning), kan du leta efter gnagmjölshögar på virket. Gnagmjölet är rödbrunt och högarna är stora som en tumnagel. Skär upp barken med en kniv, så ser du modergångarna med sina äggfickor och de små larverna som äter sig fram under barken vinkelrätt ut från modergångarna. Barka av all bark, även på undersidan, runt hela stammens mantelyta. Då torkar larverna ihjäl inom ett dygn, eller blir uppätna av småfåglar och myror.

Barkning fungerar bara om granbarkborrens avkomma fortfarande är i larvstadiet, vilket de bara är under cirka 5 veckor från svärmningens start. Om baggarna är fullvuxna överlever de barkning med barkspade. Det enda sättet att döda fullvuxna barkborrar i barken är att fräsa av barken med motorsåg.

Maj-juni

Leta efter angripna stående levande gröna granar. Angreppet syns säkrast genom att det rasar ner rödbrunt gnagmjöl som lägger sig runt stambasen och i barkspringor och spindelnät. Om det rasar ner gnagmjöl är granen redan dödligt angripen även om den ser lika grön och fin ut som sina grannar.

Angrepp på stående granar på försommaren är vanligast i solbelysta kanter, på torra backar och nära förra säsongens angrepp. Fäll angripna granar och barka eller fräs av all bark, alternativt få virket borttransporterat till industri senast 30 juni.

Juli-oktober

Leta efter angripna levande eller nydöda granar. Fäll, barka eller transportera bort enligt ovan så fort som möjligt. Den största skillnaden mot vårens angrepp är att angripna granar kan finnas precis var som helst i skogen, även på platser där man normalt inte brukar ha några angrepp alls.

Angreppen börjar ofta några meter upp i nederdelen av grönkronan. Titta efter svartbruna fläckar där hackspettarna börjat hacka efter barkborrar högt upp, samt efter rödbrunt gnagmjöl vid stambasen. Nedfallna gröna barr tyder också på angrepp.

Om granen fått gul eller brun krona är angreppet ofta så gammalt att barkborrarna redan är fullvuxna. Den nya generationen lämnar efter hand träden för att övervintra i marken. I sent angripna granar kan en stor andel av avkommorna stanna kvar hela vintern. Det kan därför löna sig att avverka och transportera bort angripna granar som fortfarande har det mesta av barken kvar under hela vintern. Från och med början av november är det inte heller särskilt bråttom, för då är det så pass kallt att de baggar som ännu inte hunnit lämna granen går in i vintervila där de sitter i barken. Det räcker då om dessa träd är borttransporterade till industri senast i början av april.

  • Senast uppdaterad: 2019-02-25