Granbarkborreskadad skog i vinterlandskap..

Sök och plock vinter

Efter avslutad svärmningssäsong (oktober – april) finns fortsatt nytta av bekämpningsmetoden sök och plock, då en varierande andel av granbarkborrarna övervintrar i barken.

Det finns observationer som indikerar att andelen granbarkborrar som övervintrar i barken varierar mellan åren, mellan olika träd som angripits vid olika tidpunkter och mellan olika delar av trädet. Det tycks också finnas en geografisk variation från närmare 100 procent i Centraleuropa och närmare noll i nordligaste Sverige. I södra Sverige ligger andelen någonstans mittemellan.

Viktigt få med barken ut ur skogen 

Effekten av metoden är beroende av hur stor andel av barken som man får med sig ut ur skogen, vilket varierar, troligen främst på grund av tidpunkten för angrepp. Vid stor andel sena angrepp (augusti – september) är andelen kvarsittande bark större, liksom effekten av åtgärden, medan det omvända gäller efter tidiga angrepp och lite kvarsittande bark.

Effekten är högre ju tidigare man identifierar skadade träd och transporterar bort dem, eftersom mängden kvarsittande bark minskar efterhand.

  • Senast uppdaterad: 2020-04-16