Granbarkborreskadad skog i vinterlandskap..

Sök och plock vinter

Sök och plock vinter innebär att man söker upp angripna granar och plockar bort dem från skogen under den period då granbarkborrarna är i vintervila, normalt under november-april.

Skogsstyrelsen rekommenderar generellt inte Sök och plock vinter som bekämpningsmetod. Huvudanledningen är att barken oftast sitter väldigt löst på angripna träd och faller av vid avverkning och transport. Granbarkborrarna blir då kvar i skogen. En stor del av granbarkborrarna övervintrar dessutom nergrävda i marken, framförallt i norra Sverige.

Viktigt få med barken ut ur skogen 

I undantagsfall kan det vara motiverat att använda sök och plock vinter som bekämpningsmetod, om barken är fastfrusen eller av andra anledningar sitter hårt, så att den följer med vid transport ut ur skogen. En förutsättning är också att en stor del andel av granbarkborrarna är kvar i barken.

Andra skäl att avverka på vintern

Det finns andra skäl än bekämpning att avverka barkborredödade träd vintertid, exempelvis för att ta vara på virkesvärde, möjliggöra föryngringsåtgärder eller minska risker för skogsarbetare och allmänhet. Denna avverkning bidrar till att minska antalet granbarkborrar i den mån barken följer med ut ur skogen eller kan fräsas sönder på plats.

  • Senast uppdaterad: 2020-10-19