Feromonfällor av plast med eller utan insekticider

En metod för att bekämpa granbarkborre är att använda feromonfällor. Metoden kräver förberedelse i mycket god tid, samt att den tillämpas inom stora sammanhängande arealer på minst 1000 hektar. Ett litet antal fällor på ett begränsat område kan i värsta fall öka skadorna i närområdet.

Plastfällor måste beställas i mycket god tid eftersom det endast brukar finnas ett begränsat antal i lager. Fällorna måste vara på plats och försedda med feromon innan svärmningens start på våren.

Säkerhetsavstånd mellan fällan och närmaste levande större gran måste vara minst 20 meter, annars ökar risken för angrepp i de levande granarna. Fällor kan lämpligen placeras på alla tillgängliga hyggen och liknande, ca 20 – 25 meter från skogsbryn med gran, ca 30 – 50 meter mellan fångstplatserna.

Plastfällor utan gift

Plastfällor utan gift behöver tömmas ungefär varannan vecka när det varit hög svärmningsaktivitet för att förhindra att de infångade barkborrarna ruttnar. Barkborrarna kan lämpligen dödas genom att dränka dem i vatten med diskmedel, eller bränna dem eller på något annat giftfritt sätt.

Om man inte har möjlighet att tömma fällorna så ofta kan man lägga i salttabletter (av den typ som används för att avhärda vatten) som förhindrar att fångsten ruttnar. Detta fungerar dock inte om det finns björn i området, för de kan då riva sönder fällorna för att komma åt saltet.

Plastfällor med gift

Plastfällor med gift av typ Trinet-P är godkänd för användning i Sverige och behöver inget särskilt tillstånd utom möjligen för miljöcertifierat skogsbruk av respektive certifierande organisation.

Fällorna behöver inget underhåll under säsongen, men bör tas in under hösten och det insekticidpreparerade nätet tas omhand som miljöfarligt avfall.

Trinet-P dödar troligen en betydligt större andel av de naturliga fienderna till granbarkborren än de giftfria plastfällorna. Detta gäller särskilt parasitsteklar och styltflugor som lätt flyger ut ur en giftfri plastfälla.

  • Senast uppdaterad: 2019-02-25