Fångstvirkesfällor med feromon och insekticid

Denna metod för att bekämpa granbarkborre kräver förberedelse i mycket god tid. Den går ut på att locka till sig granbarkborrarna till fångstvirket som sedan transporteras bort.

Fångstvirket består av färsk gran upplagd i ”res” (stapel av virke som läggs i plogform) eller liknande. Det måste vara på plats, insekticidbehandlat och försett med feromon innan svärmningens start på våren.

Fångstvirket kan lämpligen placeras på hyggen med tidigare angrepp, cirka 20 – 25 meter från skogsbryn med gran, cirka 30 – 50 meter mellan fångstplatserna. 

Insekticidanvändning är kringgärdad av myndighetsbeslut och certifieringsregler. Var uppmärksam på vad som gäller vid varje tidpunkt. Fångstvirkesfällor är inte punktbehandling och kräver därför anmälan till berörd kommun. 

  • Senast uppdaterad: 2020-04-16