Avverkning av levande fångstvirke med feromon

En metod för bekämpning av granbarkborrar är att avverka levande fångstvirke med feromon. Metoden passar bäst för storskogsbruk.

Denna metod kallas också för ”rullande avverkning”. Här är tajming med hela kedjan förberedelse – avverkning – transport extremt viktig. Metoden passar bäst för storskogsbruk med full kontroll över hela kedjan.

Välj gärna riskbestånd med mycket skador av granbarkborre sedan förra säsongen. Bestånden bör ligga nära bilväg och vara lättdrivna i alla väder och ha ganska kort avstånd till industri.

Sätt upp feromon före svärmningens start på vitala granar i den beståndskant där avverkningen ska börja. Helst en kant som är solexponerad på våren. En feromonpåse per 20 meter beståndskant räcker.

När det börjar rasa gnagmjöl från träden med feromon och deras närmaste grann-träd avverkas beståndskanten eller hela beståndet och virket transporteras bort så snabbt som möjligt. Om endast kanten avverkas, sätter man upp nytt feromon i den nya kanten och inväntar nästa angreppsvåg, avverkar och transporterar.

Detta kan upprepas under hela säsongen så länge det finns avverkningsmogen gran kvar i beståndet.

Kontakta virkesköpare i tid

Tänk på att kontakta din virkesköpare i god tid för att säkra att virket kan transporteras bort i tid. Virkestransporter kommer att vara en flaskhals under våren och sommaren 2019.

Om det visar sig vara omöjligt att hinna transportera bort angripna granar i tid är det bättre att låta träden stå kvar orörda än att fälla dem. Fällda granar kan inte försvara sig mot granbarkborre och är inte lika attraktiva för hackspettar som stående träd.

Lämna granar med gamla angrepp

Granar som redan tappat barken eller som varit döda mer än en säsong bör lämnas kvar i skogen. De innehåller inte längre några granbarkborrar, utan bara en och annan naturlig fiende till dem samt en mängd andra arter som så småningom bryter ner veden till näringsämnen för träden.

  • Senast uppdaterad: 2019-02-25