Bekämpning av granbarkborre genom att fräsa bort bark med motorsåg.

Bekämpning av granbarkborre

Det finns flera sätt att bekämpa granbarkborre. Vanligast är den så kallade sök och plock metoden, samt att avverka riskbestånd.

Om du ska använda en metod som innebär att virke måste transporteras bort inom en viss tid så måste du kontakta din virkesköpare i god tid.

Om det visar sig vara omöjligt att hinna transportera bort angripna granar i tid är det bättre att låta träden stå kvar orörda än att fälla dem. Fällda granar kan inte försvara sig mot granbarkborre och är inte lika attraktiva för hackspettar som stående träd.

Granar som redan tappat barken eller som varit döda mer än en säsong bör lämnas kvar i skogen. De innehåller inte längre några granbarkborrar, utan bara en och annan naturlig fiende till dem samt en mängd andra arter som så småningom bryter ner veden till näringsämnen för träden.

Du hittar utförlig information om respektive bekämpningsmetod via länkarna nedan.   

  • Senast uppdaterad: 2019-06-17