Granbarkborre

Granbarkborre

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. På dessa sidor hittar du information om allt ifrån granbarkborrens biologi och svärmning till hur du hittar och bekämpar den.

Aktuellt just nu 

  • Granbarkborrarna har nu gått in i vintervila. De flesta gräver sig ner i marken över vintern, men en viss andel, framförallt i södra Sverige, blir kvar i barken.
  • Sommarens angrepp syns nu tydligt på granarna som skiftat färg till gult/brunt. Granar som börjat bli grå angreps i våras eller tidigare och har nu praktiskt taget inga granbarkborrar kvar.
  • Träd som tappat det mesta av barken är inte meningsfulla att avverka för att bekämpa granbarkborrarna. Däremot kan det finnas andra skäl att avverka, för att exempelvis ta vara på virkesvärde eller ge plats för föryngring.  

Hitta angreppen i tid

Angrepp av granbarkborre kan identifieras under hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik efter färska skador från maj till augusti. Läs mer om vad du ska leta efter på sidan Tecken på angrepp av granbarkborre.

Förebygg angrepp

Granbarkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran. Upparbeta vindfällena så snart som möjligt för bästa ekonomiska utbyte. Om du barkar stockarna och/eller tar bort dem från skogen före sommarsemestern så skyddar du din skog från barkborreskador. I filmen Barkning av vindfällen får du råd hur du kan hantera enstaka vindfällen. 

Du kan även förebygga angrepp genom att avverka så kallade riskbestånd. Läs mer om detta på sidan Bekämpning av granbarkborre.

  • Senast uppdaterad: 2020-12-03