Granbarkborre

Granbarkborre

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. På dessa sidor hittar du information om allt ifrån granbarkborrens biologi och svärmning till hur du hittar och bekämpar den.

Aktuellt just nu 

  • Granar som angreps under försommarens huvudsvärmning syns nu tydligt med sina roströda barr. Granar som angreps under sensommaren kan vara svårare att upptäcka, men börjar nu också skifta färg och tappa barr. Ett annat tecken på angrepp är om hackspetten har börjat fläka bort bark på till synes friska granar.  
  • Ta kontakt med virkesköpare om du upptäcker nya angrepp och planera för avverkning och transport så snart som möjligt. 
  • Se till att få med dig så mycket som möjligt av barken när du avverkar, så att eventuella granbarkborrar som finns kvar där följer med när virket transporteras bort från skogen.

Hitta angreppen i tid

Angrepp av granbarkborre kan identifieras under hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik efter färska skador från maj till augusti. Läs mer om vad du ska leta efter på sidan Tecken på angrepp av granbarkborre.

Förebygg angrepp

Granbarkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran. Upparbeta vindfällena så snart som möjligt för bästa ekonomiska utbyte. Om du barkar stockarna och/eller tar bort dem från skogen före sommarsemestern så skyddar du din skog från barkborreskador.  

Du kan även förebygga angrepp genom att avverka så kallade riskbestånd. Läs mer om detta på sidan Bekämpning av granbarkborre.

  • Senast uppdaterad: 2021-11-01