Blandskog.

Internationellt skogsbruk

Nya metoder och trädslag är ett sätt att öka variationen i den svenska skogen. Här finns mycket inspiration att hämta från andra länder.

Även om det skiljer en del i förutsättningar finns det ändå många vinster med att studera hur man gör på andra ställen. I Finland har man ett mer aktivt björkskogsbruk. I Tyskland har de flesta skogar många besökare och man undviker i många fall att göra kalhyggen. Det finns fler exempel på skötselmodeller som kan vara användbara på vissa ställen även hos oss.

Björkskogsbruk i Finland

I Finland har man ett mycket mer aktivt björkskogsbruk än vad vi har här i Sverige. Detta beror dels på klimatet men även på att där finns andra förutsättningar på marknaden. Du kan läsa mer om detta i ett reportage här på sidan.

Lübeckmodellen

Lübeckmodellen innebär skogsbruk genom plockhuggning och naturlig föryngring där man utgår ifrån den för platsen naturliga skogstypen. Detta ger med tiden en skiktad blandskog utan kalhyggen.

Det började i Lübeck för cirka 25 år sedan när man bestämde sig för att ställa om sättet att bruka stadens skogar. Det var en uppgörelse mellan olika intressen i staden, bland annat ideella naturvården och intressen för friluftslivet.

Man har sedan jobbat med att förfina modellen som bygger på skogens naturliga tillväxt och föryngring, med utgångspunkt i de naturliga förutsättningarna för varje plats. En viktig del i brukandet är att avsätta orörda referensområden  och att den brukade skogen inte får avvika för mycket från dessa. Mätningar av tillväxt och en mängd andra faktorer görs kontinuerligt. I dag tillämpas Lübeckmodellen på cirka 400 000 ha runt om i världen, varav cirka 20 000 ha i Tyskland. 

Internationella samarbeten

Skogsstyrelsen deltar i flera olika samarbeten kring skogsbruk, bland annat med polska statsskogen i Gdansk. Polen har gått från helt grandominerad skog efter krigstiden till att idag ha ett mer ståndortsanpassat och diversifierat skogsbruk med en ökad lövandel. Du kan läsa mer om detta här på sidan.

Vi deltar också i olika samarbeten kring skogsbruk där vattenkvaliteten är i fokus, bland annat i projektet WAMBAF.

  • Senast uppdaterad: 2020-08-28