Ett rådjur som står i ett sommargräs

Tänk vilt - en vecka om foder till vilda hjortdjur

Vill du lära dig mer om hur en ökad naturlig fodertillgång bland annat kan bidra till minskade betesskador på träd? Den 26-30 augusti fokuserar vi på viltfoder - fem dagar med kostnadsfria webbinarier om viltfoder. Välkomna att delta!

Program

Måndag 26 augusti kl. 12-13 och 19-20

Hur skogens födoresurser används av olika klövvilt

Under denna föreläsning får du veta mer om vad olika klövvilt äter under året och hur de konkurrerar med varandra om födan, speciellt vilken betydelse bärriset har. Dessutom presenteras resultat från undersökningar om födotillgång i bäcknära zoner över hela Sverige och dessa miljöers potentiella betydelse för klövviltet.

Föreläsare: Robert Spitzer, SLU

Anslut till föreläsningen kl. 12-13

Anslut till föreläsningen kl. 19-20

Tisdag 27 augusti kl. 12-13 och 19-20

Effekter av skogsskötsel och fodertillgång på hjortviltets hälsa och betesskador

Under föreläsningen får du höra om hjortviltets dieter och näringsekologi, och hur fodertillgången ser ut idag i Sveriges produktionslandskap. Vi pratar även om konsekvenser av detta för skogsproduktionen (skador) och för djuren själva.

Föreläsare: Annika Felton, SLU

Anslut till föreläsningen kl. 12-13

Anslut till föreläsningen kl. 19-20

Onsdag 28 augusti kl. 12-13 och 19-20

12-12:30 och 19-19:30 Tallföryngring och hjortdjursfoder

Föryngringens förutsättningar och alternativa strategier för återbeskogning med tall.

Föreläsare: Göran Hallsby, Skogsstyrelsen

12:30-13 och 19:30-20 Skötsel av lövskog

Viltanpassad skogsskötsel i rasande goda lövskogar.

Föreläsare: Per Hazell, Skogsstyrelsen

Anslut till föreläsningen kl. 12-13

Anslut till föreläsningen kl. 19-20

Torsdag 29 augusti kl. 12-13 och 19-20

Viltanpassad skötsel – vad säger forskningen?

En föreläsning som tar upp vad viltanpassad skogsskötsel innebär, hur råden ser ut, och vilket forskningsstöd som finns på området men även hur vi kan öka kunskaperna. 

Föreläsare: Märtha Wallgren, Skogforsk

Anslut till föreläsningen kl. 12-13

Anslut till föreläsningen kl. 19-20

Fredag 30 augusti kl. 12-13 och 15.30-16.30

12-12:30 och 15:30-16 Tänk vilt när du sköter din skog

Under föreläsningen får du bland annat ta del av exempel på skötselåtgärder som syftar till ökad fodermängd, (ökad biologisk mångfald) och minskade betesskador.

Föreläsare: Matts Rolander, Skogsstyrelsen

12:30-13 och 16-16:30 Viltrepellenter

Hur kan vi minska smakligheten/begärligheten på ekonomiskt viktiga plantor och träd?

Föreläsare: Matilda Lindmark, Skogsstyrelsen

Anslut till föreläsningen kl. 12-13

Anslut till föreläsningen kl. 15:30-16:30

Att delta på föreläsningarna

Du hittar länkar till respektive föreläsning på den här sidan. Du behöver inte ladda ner någon programvara för att delta, utan kommer in direkt till mötet på Teams via länken. Du behöver heller inte anmäla dig i förväg. 

Vi ber dig att hålla mikrofon och kamera avstängda under träffen. Det går bra att ställa frågor i slutet av presentationen. Ingen av föreläsningarna kommer att spelas in.

 

  • Senast uppdaterad: 2024-05-07