Schackrutehuggning lucka 30x45 meter

Hyggesfritt i framtidens skogsbruk: Vad pågår?

Den 23 november anordnar Skogsstyrelsen, SLU/Future Forest och Skogforsk ett seminarium på temat hyggesfritt skogsbruk. Vilken plats har hyggesfria metoder i framtidens skogsbruk? Och vad pågår inom området?

Seminariet hålls i Stockholm den 23 november och riktar sig till en bred skogssektor med intresse för alternativa brukningsmetoder. Syftet med dagen är att ge en omvärldsbild gällande hyggesfritt. Föreläsare från olika delar av sektorn deltar, bland annat från universitet och skogsbruket.

Seminariet är det första i en serie seminarier och workshop som Skogsstyrelsen anordnar i samarbete med SLU/Future Forest och Skogfors, med syftet att öka kunskapen om hyggesfritt skogsbruk inom skogssektorn.

Anmäl dig senast 2 november

Är du intresserad av att delta vid seminariet anmäler du dig via ett formulär hos Skogstekniska klustret.

Mer information om seminariet finns i inbjudan.
 

  • Senast uppdaterad: 2022-10-26