Plantering.  Foto: Michael Ekstrand

Här bör du inte plantera

På många hyggen finns det områden där du inte bör plantera.

Här några exempel på när och var du inte bör plantera:

  • I anslutning till forn- och kulturlämningar.
  • I anslutning till vattendrag där du vill återskapa en lövrik kantzon ska du inte plantera barrträd.
  • I partier med riklig självföryngring kan det vara onödigt att plantera. Var dock medveten om att i de flesta fall kommer det du planterar att växa bättre än det som är självföryngrat. Detta beror på att du oftast planterar det trädslag som växer bäst, plantor är förädlade för hög produktion och de startar snabbare.
  • I många fall behöver du inte markbereda där du inte ska plantera (speciellt i fallet med forn- och kulturlämningar) men det är också så att markberedning ofta gynnar självföryngring.
  • Senast uppdaterad: 2023-12-21