man flyger drönare i skogen

Drönare i skogsbruket

Drönare har flera användningsområden. Bland annat ger de nya möjligheter att dokumentera skogstillstånd och skogliga åtgärder.

Möjligheter med drönare

När du snabbt och enkelt vill få en överblick över ett större område är drönaren ett bra hjälpmedel. Vill du komplettera med ett fältbesök ger informationen dig vägledning om vilka områden du ska besöka. Har du inte själv möjlighet att besöka skogen kan drönaren användas för att på avstånd se din skog från luften. 

Att använda drönare gör det möjligt att samla in mer information på kortare tid och med en hög kvalitet. Med hög noggrannhet i bilder och i filmer kan du dokumentera din skog och planera för skogliga åtgärder.

Så används drönare i arbetet

Drönare används vid uppföljning och planering av åtgärder som till exempel plantering och röjning, vid inventeringar av skogsskador och andra inventeringar. Med hjälp av en drönare går det till exempel att hitta barkborreangripna träd och skilja på nya och gamla angrepp. 

Informationen från drönaren är till hjälp att bedöma vilka områden eller objekt som är prioriterade att besöka. Bilderna från drönare ger en mycket bra bild av hur det ser ut i skogen, sådant som kan vara svårt att se från marken. Vid en större inventering kan det skapa stora tidsvinster. Genom att besöka de områden som behöver besökas används resurserna där de bäst behövs. Informationen som samlas in med hjälp av drönare kan användas vid uppdatering av skogsbruksplanen och i den skogliga planeringen. Den kan hjälpa dig att se var på hygget det behövs extra plantor, var det finns ett behov av röjning och att följa upp hänsyn till natur- och kulturmiljövärden.

  • Senast uppdaterad: 2022-07-06