Skotare lastar av granvirke.

Att sälja virke

Att avverka och sälja virke är oftast en stor affär. Det finns flera olika försäljningsformer och priserna anges i olika enheter, ibland för samma sortiment.

Det som skiljer försäljningsformerna åt är framförallt hur priset anges och betalas samt hur och när virket mäts in.

Leveransvirke

Leveransvirke innebär att du som skogsägare avverkar och kör fram virket själv. Köparen hämtar virket vid bilväg och transporterar det till en industri där det mäts in. Betalningen sker normalt enligt en prislista där olika sortiment, stockdimension och kvalitetsklass har sitt eget pris.

Den här försäljningsformen är ganska ovanlig eftersom det är få skogsägare som sköter avverkningen själva.

Avverkningsuppdrag

Den här formen liknar leveransvirke, men med den skillnaden att köparen står för avverkningen. Kostnaden för den dras sedan av från betalningen av virket. Den här typen av försäljning är helt dominerande vid gallring och är också vanlig vid föryngringsavverkningar.

Leveransrotköp

Leveransrotköp innebär att köparen erbjuder ett pris per avverkad kubikmeter där avverkningskostnaden är inbakad. Priset kan vara ett snittpris för alla sortiment eller separata priser för olika sortiment. Virket mäts in när det kommer till industrin.

Rotpostförsäljning

Rotpostförsäljning innebär att säljaren anlitar en konsult som gör en rotpoststämpling i den stående skogen. Det innebär att du markerar vilka träd som ska avverkas, mäter upp dessa och redovisar det i en stämplingslängd. Köparen erbjuder ett pris för hela posten med stämplingslängden som underlag.

Fördelar och nackdelar med olika försäljningsformer

Alla former har för- och nackdelar. De som förespråkar avverkningsuppdrag menar att den noggranna uppmätningen och kvalitetsklassningen vid industri ger "rätt" betalt för virket. 

Vid rotpostförsäljning innebär rotpoststämplingen en extra kostnad för säljaren, men förespråkarna menar att det uppvägs av att du lätt kan jämföra anbud från olika köpare och att du inte är beroende av hur avverkaren hanterar virket vid avverkning och uttransport.

Leveransrotköp är lite av ett mellanting mellan rotpost och avverkningsuppdrag och har därför lite av fördelarna, men också nackdelarna av båda de andra formerna.

Svårt att jämföra priser

Det är inte så lätt att jämföra priser mellan olika köpare. Virkesprislistorna är komplicerade och du vet inte exakt virkeskvalitet och fördelning mellan sortimenten förrän virket är inmätt. Dessutom finns det ibland olika premier eller efterlikvider du kan få som inte framgår av listan.

Tänk också på att priser kan vara satta i olika enheter som innebär att du får betalt för olika stor del av stocken. Massaved betalas nästan alltid i m3fub. Timmer oftast i m3to men kan i vissa fall betalas i m3fub.

Ett pris angivet i m3to blir cirka 20 procent lägre om du räknar om det till kr/m3fub beroende på att du får betalt för en mindre volym om stockarna mäts i m3to.

Vid jämförelser måste priserna räknas om till samma enhet. Den volym som anges i skogsbruksplanen är satt i m3sk så där behövs också en omräkning när du funderar på hur mycket virke avverkningen kan ge.

  • Senast uppdaterad: 2021-08-10