Rådgivning vid avverkning. Foto Michael Ekstrand

Avverkningsprocessen

Du behöver anmäla till Skogsstyrelsen när du ska avverka mer än 0,5 ha av din skog. Du kan göra avverkningsanmälan enkelt på Skogsstyrelsens Mina sidor.

I avverkningsanmälan anger du vilken miljöhänsyn du kommer att ta och hur du planerar att återbeskoga området efter avverkningen. Det är ganska vanligt att det är den som ska utföra avverkningen som gör anmälan för markägarens räkning. I det fallet agerar avverkaren som ombud för dig och det är fortfarande du som markägare som är ansvarig.

Skogsstyrelsen måste veta var du tänker avverka

När du skickar in avverkningsanmälan får Skogsstyrelsen kännedom om dina planer och får möjlighet att komma med synpunkter eller ställa frågor kring den planerade åtgärden. Ibland tar vi direktkontakt med den som ska utföra avverkningen åt dig, speciellt om det är avverkaren som lämnat in avverkningsanmälan till oss. 

I vissa fall kan Skogsstyrelsen genomföra tillsynsåtgärder. Det kan exempelvis vara förbud mot avverkning av vissa träd eller delar av området.

Om du inte hör något från Skogsstyrelsen inom 6 veckor från det att anmälan kom in till myndigheten kan du påbörja avverkningen.

Planera avverkningen enkelt på Mina sidor

På Mina sidor kan du enkelt och snabbt skicka in din avverkningsanmälan. Där kan du också skicka in ärenden som gäller fornlämning eller markavvattning direkt till länsstyrelsen via vår gemensamma inlämningsfunktion.