Vindfällen som fångstvirke

Den självverksamme skogsägaren som har enstaka vindfällen kan använda dem som fångstvirke för granbarkborre.

Vid enstaka vindfällen, som inte lönar sig att köra ut, kan man använda dessa som bekämpningsmetod mot granbarkborren. 

När vindfällena får ligga kvar fungerar de som fångstvirke när granbarkborrarna börjar svärma. Leta efter borrmjölshögar på vindfällena snarast efter svärmningens start. 

När vindfällena angripits barkas träden. All bark ska tas bort, även på undersidan, runt hela stammens mantelyta. Då torkar larverna ihjäl inom ett dygn, eller blir uppätna av småfåglar och myror.

Barkning fungerar bara om granbarkborrens avkomma fortfarande är i larvstadiet. Om baggarna är fullvuxna överlever de barkning med barkspade. Det enda sättet att döda fullvuxna barkborrar i barken är att fräsa av barken med motorsåg.  

  • Senast uppdaterad: 2020-12-02