Samverkansprocess skogsproduktion

Skogsstyrelsen ska redovisa hur arbetet med samverkansprocess för en ökad produktion och tillväxt inom ramen för att hållbart och variationsrikt skogsbruk fortlöper, både avseende arbetsprocess och de resultat som uppnås.

Uppdragskälla: Regleringsbrev 2017

Delrapport 31 december 2017. Slutrapport december 2018.

  • Senast uppdaterad: 2019-08-05