Remiss: Ändring av föreskrifter om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

Förslag till ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket samt tillhörande konsekvensutredning är nu ute på remiss.

Föreskrifterna reglerar stöden till natur och kulturmiljövårdsåtgärder inom skogen (NOKÅS) samt stödet till ädellövskogsbruk.

Lämna dina synpunkter senast den 29 juni till skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se.

Märk ditt svar med diarienummer 2020-2262.

  • Senast uppdaterad: 2020-06-01