Barkborredödad gran bredvid en frisk gran.

Skogsträffar för kvinnor - hyggesfritt skogsbruk och skogsskador

Nyhet | Regionalt - 08 februari 2023

Träffarna riktar sig till dig som är kvinna och är intresserad av skog eller vill lära dig mer om skog och skogsbruk.

Huvudfokus under träffarna kommer vara att beskriva vad hyggesfritt skogsbruk är och vilka skogsskador som skogen kan drabbas av.

Syftet med träffen är också att ge dig en allmän orientering inom ämnet skog. Vi hoppas att vi kan inspirera dig i ditt skogliga intresse!

Träffarna kommer att följas upp med fältträffar under sommaren 2023.

  • 27 februari i Skellefteå, Skogsstyrelsens lokaler, Skeppargatan 17, 93129 Skellefteå
    Klockan 18.30 - 21.00
  • 1 mars i Sorsele, Skogsstyrelsens lokal, Vindelvägen 3, 92431 Sorsele
    Klockan 18.30-21.00

Kontakta Maria Grånemo, skogskonsulent Skogsstyrelsen i norra Västerbotten för att anmäla er eller om ni har frågor eller vill veta mer! Kontaktuppgifter hittar du på denna sida.

Vi bjuder på matig smörgås, fika och dryck till. Anmäl er via e-post till maria.granemo@skogsstyrelsen.se, ange vilken träff ni vill delta på.

 

Kontakt