Frågor och svar: Utskicket om riskkartor

Sista veckan i juni fick skogsägare inom bekämpningsområdet för granbarkborre ett brev från Skogsstyrelsen med en riskkarta över sin egen skog. På den här sidan finns frågor och svar om utskicket.

Frågor och svar

Jag har fått ett brev, vad förväntas jag göra?

Du har fått brevet för att du har hög risk för angrepp av granbarkborre i din skog. Du behöver se till att du eller någon annan kontrollerar din skog regelbundet fram till slutet av augusti och kanske även nästa år. Angripna träd måste avverkas och forslas bort ur skogen. Om du inte har möjlighet själv bör du be någon om hjälp. 

Hur tar jag fram en egen riskkarta?

Det enklaste är att du loggar in på Mina sidor. Information om hur du gör finns på www.skogsstyrelsen.se/minasidor. 

Om du inte har Mina sidor kan du ta fram en riskkarta på www.skogsstyrelsen.se/skadorpaskog. 

Varför skickar ni brev? Jag har redan koll på det här!

Bra! Fortsätt så!  – De flesta är engagerade i jakten, men inte riktigt alla. Vi skickar det här både för att förenkla för dem som redan är engagerade och för att påminna dem som ännu inte satt igång att söka.

Jag har redan en förvaltare med bra koll!

Bra! Då har du nu fått information om vad förvaltaren måste göra. Möjligen kan du avlasta förvaltaren med att spana efter barkborrar. De har extra mycket jobb den här sommaren.

Jag har redan kontrollerat och det finns inga skador där kartan visar risk.

Kartan visar inte faktiska angrepp utan bara var det finns risk. Det är bra att du inte hittat några angrepp! Men det kan komma flera svärmningar, så fortsätt att hålla koll.

Varför har jag inte fått något brev?

Brevet har skickats ut till skogsägare inom bekämpningsområdet som enligt riskkartan har hög eller mycket hög risk för angrepp. 

Om du inte har fått något brev kan det bero på flera saker: 

  • Cirka 25 procent av fastigheterna är tall eller lövdominerade eller bara ung granskog. Då kanske man inte har någon risk för skador.
  • Har någon annan delägare fått brevet? Vi skickar bara till en av delägarna. Slumpen styr vem av delägarna som får brevet.
  • Ägarformen kan ställa till det. Samfälld skog och fastigheter med ”Gemensam ägovidd” får inga kartor. Aktiebolag och liknande får heller inga kartor. Man måste också själv vara registrerad som ägare. Logga gärna in i Lantmäteriets tjänst ”Min fastighet” (Googla ”Min fastighet”) och se om allt ser riktigt ut med dina fastigheter.
  • Tekniska problem: av 67 000 breven är det några tusen där vi haft tekniska problem att ta fram kartorna. Beklagar om det är så. Vi får hänvisa till Mina sidor där du själv kan ta fram en riskkarta över din skog. 
Hur har ni tagit fram kartan över min skog?

Kartan har vi tagit fram i Skogsstyrelsens karttjänst Skador på skog och den baseras bland annat på laserskanning och satellitbilder. Du kan själv ta fram en karta över din skog i vår karttjänst, eller direkt i Mina sidor. På webben eller i webbapparna. Liknande kartor kan också finnas hos din virkesköpare eller skogsägarförening. 

Vad visar kartan jag fått i mitt brev?

Kartan visar var det finns risk för angrepp av granbarkborre i din skog. Ju mörkare färg, desto större är risken. 

Den visar inte konstaterade skador, utan bara var olika riskfaktorer sammanfaller, som till exempel att det är grov granskog, närbelägna hyggen, torra marker eller tidigare skador. 

Har ni varit på min fastighet?

Nej, vi har inte gjort några fältbesök. Kartan över din skog är enbart framtagen via vår karttjänst "Skador på skog" som visar var det finns hög risk för granbarkborre. 

Jag har nästan ingen skog, varför har jag fått brevet?

Även små fastigheter får brevet. Granar på jordbruksmark och annan mark kan också drabbas av granbarkborre. Det är bra om man kan känna igen det, och möjligen bidra i barkborrejakten. Kanske kan du ta hjälp av någon granne för avverkning.

Mycket små fastigheter, som inte är taxerade som jordbruksfastighet kan inte logga in i Mina sidor. Använd skogsstyrelsen.se/skadorpaskog i stället.

Du är inte skyldig att ta bort enstaka träd, men det är bra om man kan göra det. Särskilt nyangripna träd är viktigt att få bort.

Jag har hittat angrepp, vad gör jag?

Du hittar all information du behöver på skogsstyrelsen.se/granbarkborre. Det viktigaste är att du tar kontakt med virkesköpare/skogligt ombud så snart som möjligt för att planera för avverkning och transport. 

Har du frågor, kontakta Skogsstyrelsens skadesamordnare i det område där du bor. 

Är skadorna i formellt skyddad skog som hanteras av länsstyrelsen eller kommunen kan du kontakta dessa för råd. 

Jag har ett skyddat område, vad gäller där?

I skyddade områden gäller andra regler. Skyddade områden har skötselplaner och beslut som måste följas och det är upp till den ansvariga myndigheten (länsstyrelsen för naturreservat, Skogsstyrelsen för biotopskydd med mera) att övervaka området och utföra eventuella åtgärder. 

  • Senast uppdaterad: 2020-07-13