Remiss av förslag till ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare

Skogsstyrelsen har tagit fram ett förslag till ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2014:12) om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare.

Ni ges också möjlighet att lämna synpunkter på den konsekvensutredning myndigheten har gjort av förslaget till förändrade föreskrifter.

Svar senast den 17 augusti 2021.

Skicka synpunkterna med e-post till registrator@skogsstyrelsen.se. Skriv ”dnr 2021/967” i ämnesraden.

  • Senast uppdaterad: 2021-06-30