Fångstvirke i form av virkesvältor med feromon

En metod för att bekämpa granbarkborrar är att använda virkesvältor med feromon som fångstvirke.

Denna metod rekommenderas inte under 2020 då den kräver att transporterna av det avverkade virket kan säkras. Transporterna riskerar att bli en flaskhals sommaren 2020, dels på grund av att stora mängder angripen skog förväntas avverkas, dels på grund av coronapandemin.

I anslutning till riskbestånd som avverkas på vintern kan det finnas stora mängder av övervintrande granbarkborrar i marken. Om virkesavlägget finns i anslutning till hygget kan man låta virke med färsk grov bark ligga kvar i inledningen av svärmningstiden i början av maj så att det blir koloniserat av granbarkborre som sedan följer med virket till industrin.

Detta förutsätter att transporten är kontrakterad så att den med 100 procents säkerhet blir borttransporterad senast innan midsommar.

Virket bör ligga i en lång låg välta så att den exponerade ytan blir så stor som möjligt. Sätt på feromonpåsar före svärmningens start, ca en påse per 10 – 20 meter välta.

Lämna inte kvar mer virke än vad som får plats på ett lastbilslass.

Kontakta virkesköpare i tid

Tänk på att kontakta din virkesköpare i god tid för att säkra att virket kan transporteras bort i tid. 

Om det visar sig vara omöjligt att hinna transportera bort angripna granar i tid är det bättre att låta träden stå kvar orörda än att fälla dem. Fällda granar kan inte försvara sig mot granbarkborre och är inte lika attraktiva för hackspettar som stående träd.

Lämna granar med gamla angrepp

Granar som redan tappat barken eller som varit döda mer än en säsong bör lämnas kvar i skogen. De innehåller inte längre några granbarkborrar, utan bara en och annan naturlig fiende till dem samt en mängd andra arter som så småningom bryter ner veden till näringsämnen för träden.

  • Senast uppdaterad: 2020-12-02