Biologisk mångfald och kulturmiljö

Skogsstyrelsen ska medverka i det regionala arbetet med att utveckla regionala handlingsplaner för grön infrastruktur tillsammans med länsstyrelserna med flera.

Uppdragskälla: Regleringsbrev 2015.

Naturvårdsverket koordinerar genomförandet av grön infrastruktur. Slutrapportering ska ske 31 oktober 2018. 

  • Senast uppdaterad: 2019-08-05