Lokala rådgivare Skogens miljövärden

Välkommen att höra av dig! Om du vill ta kontakt via e-post är adressen fornamn.efternamn@skogsstyrelsen.se

Region Nord

Koordinator Göran Andersson, 0910-43 84 18

Norra Norrbottens distrikt

Per-Arne Malmberg, 0923-699 81

Lena Wiss, 0978-746 86

Södra Norrbottens distrikt

Liisa Sars, 0911-641 61

Södra Västerbottens distrikt

Ursula Neussel, 0940-398 69

Leif Söderbäck, 090-15 83 34

Norra Västerbottens distrikt

Ida Olofsson, 0952-539 53

Göran Andersson, 0910-43 84 18

Helena Gustafsson, 0910-43 84 07

Norra Jämtlands distrikt

Johan Hansson, 0670-64 84 59

Uno Nilsson, 0647-66 55 73

Peter Newman, 0647-66 55 72

Södra Jämtlands distrikt

Lisa Classon, 0680-554 45

Joakim Thor, 0696-171 97

Anette Arvidsson, 0696-171 95

Västernorrlands distrikt

Daniel Andersson, 0620-576 15

Tobias Eliasson, 060-55 31 62

Region Mitt

Koordinator Ewa Nilsson, 0560-689957

Gävleborgs distrikt

Peter Andersson, 0278-35661

Urban Johansson, 0650-37787

Lisa Wik Persson, 026-235108

Dalarnas distrikt

Maria Nilsson, 0251-597388

Ann-Charlotte Lagerkvist, 0247-792090

Stockholm-Gotlands distrikt

Kjell Håkan Andersson, 0176-766 74

Katrine Andersson, 08-514 514 68

Astrid Dale, 0498-25 85 06

Stefan Eklund, 08-514 514 62

Hanna Glöd, 08-514 514 69

Ingvar Hansson, 0498-25 85 18

Joel Lindqvist, 08-514 514 65

Karolina Sundblad, 0498-25 85 21

Sörmland-Örebros distrikt

Kristoffer Almqvist, 0150-66 95 75

Martine Farup, 0581-836 75

Dan Åman, 0150-66 95 77

Uppsala-Västmanlands distrikt

Håkan Kling, 0224-37457

Matts Rolander, 018-278843

Värmlands distrikt

Erica Björndotter, 0560-68 99 45

Gunnar Botström, 0565-47786

Ewa Nilsson, 0560-689957

Magnus Nordström, 054-55 57 18

Region Syd

Koordinator: Anders Wiborg, 0500-381203

Göteborgs distrikt

Ronny Fihn, 0325-79736

Sophie Gröndahl, 031-705 62 47

Per Johansson, 033-482558

Mikael Lund, 033-48 25 12

Hallands distrikt

Dzemal Imamovic, 035-136842

Christian Persson, 0346-37761

Jönköpings distrikt

Ulf Karlsson, 0370-65 32 86                                     

Skaraborg-Fyrbodals distrikt

Bengt Skalstad, 0522-645704

Anders Wiborg, 0500-381203

Östergötlands distrikt

Mats Holm, 013-329754

Hans-Olof  Lundquist, 013-32 97 56

Camellia Yordanova Nirell, 013-32 97 52

Kalmars distrikt

Mats Arvidsson, 0491-76 39 85

Knut Arnesson, 0481-482 53

Carolin Kenszec, 0492-756 86

Kronobergs distrikt

Hans Haraldsson, 0470-726142

Martin Sallnäs, 0470-726143

Blekinges distrikt

Anna Hermansson, 0457-455 198

Skånes distrikt

Fredrik Broberg, 0413-29457

Jan Lannér, 0413-29482

  • Senast uppdaterad: 2020-01-10