Lokala rådgivare Skogens miljövärden

Det har tidigare funnits möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av Skogsstyrelsen. Möjligheterna till rådgivning är nu mycket begränsade, eftersom rådgivningsprojektet, liksom stödet Skogens miljövärden, närmar sig sitt slut. Hör av dig till din lokala rådgivare om du har frågor. Om du vill ta kontakt via e-post är adressen fornamn.efternamn@skogsstyrelsen.se

Region Nord

Koordinator Göran Andersson, 0910-43 84 18

Norra Norrbottens distrikt

Per-Arne Malmberg, 0923-699 81

Lena Wiss, 0978-746 86

Södra Norrbottens distrikt

Liisa Sars, 0911-641 61

Södra Västerbottens distrikt

Ursula Neussel, 0940-398 69

Leif Söderbäck, 090-15 83 34

Norra Västerbottens distrikt

Ida Olofsson, 0952-539 53

Göran Andersson, 0910-43 84 18

Helena Gustafsson, 0910-43 84 07

Norra Jämtlands distrikt

Johan Hansson, 0670-64 84 59

Uno Nilsson, 0647-66 55 73

Peter Newman, 0647-66 55 72

Södra Jämtlands distrikt

Lisa Classon, 0680-554 45

Joakim Thor, 0696-171 97

Anette Arvidsson, 0696-171 95

Västernorrlands distrikt

Daniel Andersson, 0620-576 15

Tobias Eliasson, 060-55 31 62

Region Mitt

Koordinator Ewa Nilsson, 0560-689957

Gävleborgs distrikt

Peter Andersson, 0278-35661

Urban Johansson, 0650-37787

Lisa Wik Persson, 026-235108

Dalarnas distrikt

Maria Nilsson, 0251-597388

Ann-Charlotte Lagerkvist, 0247-792090

Stockholm-Gotlands distrikt

Kjell Håkan Andersson, 0176-766 74

Katrine Andersson, 08-514 514 68

Astrid Dale, 0498-25 85 06

Stefan Eklund, 08-514 514 62

Hanna Glöd, 08-514 514 69

Ingvar Hansson, 0498-25 85 18

Joel Lindqvist, 08-514 514 65

Karolina Sundblad, 0498-25 85 21

Sörmland-Örebros distrikt

Kristoffer Almqvist, 0150-66 95 75

Martine Farup, 0581-836 75

Dan Åman, 0150-66 95 77

Uppsala-Västmanlands distrikt

Håkan Kling, 0224-37457

Matts Rolander, 018-278843

Värmlands distrikt

Erica Björndotter, 0560-68 99 45

Gunnar Botström, 0565-47786

Ewa Nilsson, 0560-689957

Magnus Nordström, 054-55 57 18

Region Syd

Koordinator: Anders Wiborg, 0500-381203

Göteborgs distrikt

Ronny Fihn, 0325-79736

Sophie Gröndahl, 031-705 62 47

Per Johansson, 033-482558

Mikael Lund, 033-48 25 12

Hallands distrikt

Dzemal Imamovic, 035-136842

Christian Persson, 0346-37761

Jönköpings distrikt

Ulf Karlsson, 0370-65 32 86                                     

Skaraborg-Fyrbodals distrikt

Bengt Skalstad, 0522-645704

Anders Wiborg, 0500-381203

Östergötlands distrikt

Mats Holm, 013-329754

Hans-Olof  Lundquist, 013-32 97 56

Camellia Yordanova Nirell, 013-32 97 52

Kalmars distrikt

Mats Arvidsson, 0491-76 39 85

Knut Arnesson, 0481-482 53

Carolin Kenszec, 0492-756 86

Kronobergs distrikt

Hans Haraldsson, 0470-726142

Martin Sallnäs, 0470-726143

Blekinges distrikt

Anna Hermansson, 0457-455 198

Skånes distrikt

Fredrik Broberg, 0413-29457

Jan Lannér, 0413-29482

  • Senast uppdaterad: 2020-05-25