Frågor och svar om stöd efter skogsbränder

Här hittar du svar på några vanliga frågor som rör stöden till skogsbruket i Gävleborgs, Jämtlands och Dalarnas län efter skogsbränderna 2018.

Går det att söka stöd flera gånger?

Fråga: Kan man söka ersättning flera gånger för samma fastighet, exempelvis vid eftersläpande avverkning/trakt, eller måste allt på fastigheten vara avverkat innan ansökan om ersättning görs.
Svar: Det går bra att söka flera gånger. Villkoret är att det ska vara 5000 kr/ansökan (se nedan)

Gäller minimibeloppet per stöd eller per ansökan?

Fråga: Gäller minimibeloppet 5 000 kronor per stöd eller ansökan?
Svar: Det lägsta belopp som betalas ut per ansökan är 5 000 kronor.

Observera att det går att söka stöd för energived, sågtimmer och gränsutvisning på samma blankett/ansökan.

Stöd och ersättning från försäkring, vad gäller?

Fråga: Kan även den som fått ersättning från skogsbrandförsäkring söka stöd?
Svar. Ja även den som fått ersättning från skogsbrandförsäkring kan söka stöd för upparbetning och gränsutvisning. Stödet för upparbetning är motiverat med att ”stimulera avverknings och logistikresurser till att arbeta i dessa områden trots stor efterfråga på virke från andra områden.  Den högre ersättningen för energived motiveras med att förbrukare (värmeverk) saknas för all ved i närområdet så veden måste transporteras extra lång väg.

Om du är det minsta osäker på om en ersättning du fått påverkar möjligheten att få stöd ska du uppge den i din stödansökan så bedömer vi det vid handläggningen av din ansökan.

Kan stödet återkrävas?

Fråga: Kan stödet återkrävas?
Svar: Ja, stödet kan återkrävas om du lämnat felaktiga uppgifter, exempelvis angett för mycket virke, sökt stöd för ej brandskada virke, fått annat stöd/ersättning för samma åtgärd, eller ej följt villkor i beslut

Kan Skogsstyrelsen flytta pengar mellan stöden?

Fråga: Kan Skogsstyrelsen flytta pengar mellan stöden om det fattas medel inom ett stöd och det finns överskott inom ett annat? Kan man då fördela om inom den totala anslagsramen 72 mnkr?
Svar: Anslaget är inte uppdelat per stödform i Skogsstyrelsens nu gällande regleringsbrev. Skogsstyrelsen har alltså ”en påse pengar” att fritt fördela till de stöd Skogsstyrelsen ska hantera enligt förordningen (upparbetning, gränsutvisning, lagringsplatser/sanering).

För kort tid att avverka

Fråga: Skogsbruket påtalar att tidsfönstret för att avverka all energiveden under 2019 är för kort.
Svar: Det är en fråga för regeringen att ändra förordning och anslaget i regleringsbrevet. Syftet med stödet är att stimulera så virket upparbetas snabbt.

 

  • Senast uppdaterad: 2019-11-05