Tall.

Skogsskötsel för en hållbar tillväxt

Vi behöver arbeta för ett hållbart skogsbruk med bibehållen biologisk mångfald, produktivitet och tillväxt. Med andra ord behöver vi tillsammans skapa skogar som fyller och möter samhällets behov och förväntningar, nu och i framtiden.

Sverige behöver ett hållbart skogsbruk med både stadig tillväxt och bibehållen biologisk mångfald, samtidigt som skogen också ska fylla samhällets behov.

Det hållbara skogsbruket utvecklas ständigt med ny kunskap och påverkas av förändringar i omvärlden, inte minst samhällets syn på vad ett hållbart skogsbruk innebär och bör vara.

  • T3-modellen
  • Aktiv restaurering
  • Klimatanpassning
  • Begränsa skogsskador
  • Med mera

 

  • Senast uppdaterad: 2021-09-14