Distansträffar om klimatanpassad skogsskötsel

Välkommen att delta på distansträffar inom temat klimatanpassning i skogsbruket. Träffarna är avgiftsfria och du anmäler dig via formuläret.

Klimatanpassad skogsskötsel

Att klimatanpassa skogsbruket är nödvändigt när klimatet förändras och risken för olika typer av skador ökar. På träffarna får du reda mer om vad klimatanpassning innebär och vilka åtgärder du som skogsägare kan göra för att din skog ska förbli frisk och motståndskraftig.

Träffarna är anpassade efter regionala förhållanden och vi erbjuder tre träffar med fokus på var sin landsdel, Norrland, Svealand och Götaland.

  • Klimatanpassningar i Svealand, måndag 5 december, kl. 18.00-19.30.Sista anmälningsdag 2 december.
  • Klimatanpassningar i Götaland, tisdag 6 december, kl. 13.00-14.30. Sista anmälningsdag är 4 december.
  • Klimatanpassningar i Norrland, onsdag 14 december, kl. 19.30-21.00. Sista anmälningsdag är 12 december.

Vägar och skogsbruk

En väg är en investering i skogsskötsel och behöver underhållas för att motsvara skogsbrukets krav. På träffen pratar vi bland annat om vägars betydelse, varför det byggs nya vägar, hur skogsbilvägar byggs och underhålls samt hur klimatförändringar påverkar detta.

  • Vägar och skogsbruk, fredag 16 december, kl.12.00-13.00 Sista anmälningsdag 14 december.
  • Senast uppdaterad: 2022-11-16