Kvinna i skog tittar på skogen. Kampanjbild för satsningen Smart skogsbruk

Distansträffar inom Smart skogsbruk

Välkommen att delta i träffar på distans där specifika ämnen om skog och skogsskötsel tas upp. Välj de ämnen som intresserar dig. Träffarna är avgiftsfria och du behöver inte anmäla dig i förväg.

Lär känna din skog 9 och 10 februari

Att känna sin skog är grunden till ett lyckosamt skogsägande. Efter den här träffen vet du mer om skogens olika värden och hur du kan lära känna din skog. Vi pratar också om att ha ett mål för sitt skogsägande och att det finns flera sätt att sköta skogen.

Planera ditt skogsbruk 14 och 15 februari

När du planerar ditt skogsbruk är det många faktorer som spelar in. Till exempel hur klimatförändringarna förväntas påverka din skog och vilka kulturmiljöer och naturvärden som finns på din fastighet. Under den här träffen tar upp olika verktyg du kan använda när du planerar ditt skogsbruk, som till exempel skogsbruksplanen och Mina sidor. 

Skogsbrukets kretslopp 20 och 22 februari

På träffen går vi från grunden igenom trakthyggesbrukets kretslopp. Några frågor som vi besvarar är: Vad är trakthyggesbruk? Vad är skillnaden på röjning och gallring? När är det dags att utföra en åtgärd? På vilka sätt kan ett hygge föryngras?

Föryngring 28 februari och 2 mars

Grunden för en robust och motståndskraftig skog är en lyckad föryngring. På träffen pratar vi bland annat om vilka krav lagen ställer, val av trädslag och föryngringsmetoder. Vi tar även upp de utmaningar som klimatförändringarna för med sig i föryngringsskedet. 

Röjning och gallring 6 och 7 mars

Röjning och gallring i rätt tid är viktiga åtgärder för att du ska få en stabil och motståndskraftig skog. På den här träffen förklarar vi varför och vilka anpassningar som är lämpliga i ett förändrat klimat.

Beställa tjänster 14 och 17 mars

För många skogsägare betyder ett aktivt skogsbruk att de beställer skogliga tjänster. På den här träffen får du tips och råd så att du kan känna dig tryggare som beställare. 

  • Senast uppdaterad: 2023-01-27