Dalarna: Kurs om naturvårdande skötsel i frivilliga avsättningar

23 maj - 23 maj

Hur kan du bevara och återskapa naturvärden i frivilliga avsättningar? Det får du lära dig mer om under den här kursdagen i Mora den 23 maj.

Många frivilliga avsättningar i Dalarna är formade av störningar i form av brand, vatten, vind och bete. Avsättningarna måste skötas för att naturvärdena i dem ska kunna bibehållas eller återskapas. Vid den här kursen - som i huvudsak hålls i fält - kommer vi att berätta om hur du kan efterlikna störningarna i dagens skötsel av skog.

Kursen hålls i Mora med start norr om Våmhus den 23 maj kl. 9-15. Skogsstyrelsen bjuder på lunch och fika.

Kursen är nu fulltecknad och det går inte längre att anmäla sig. Om du vill skriva upp dig på en reservlista kan du skicka e-post till kontaktpersonen för kursen.

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet