Man som tittar in i kameran

Västerbotten: Träff i fält om miljöhänsyn

19 juni - 19 juni

Välkommen till en träff i Malå den 19 juni om miljöhänsyn i skogen.

Vi tittar i fält på vilken hänsyn som bör tas vid avverkning kring hänsynskrävande biotoper för att uppnå goda målbilder.

Vi går bland annat igenom vilken hänsyn som krävs respektive förväntas vid avverkning, när det är lämpligt med kavling för att minska risk för markskador och hur man ska tänka kring kantzoner. Vi tittar särskilt på vilken hänsyn som behöver tas vid vattendrag och naturvårdande hänsyn. 

  • Tid: 19 juni klockan 18-20
  • Plats: Malå

Närmare information om platsen kommer senare.

Skogsstyrelsen bjuder på fika!

Välkommen med din anmälan via formuläret senast den 12 juni.

Anmälan till träff om miljöhänsyn

I vilken huvudsakliga roll deltar du i träffen?
Jag identifierar mig som

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet