Kvinna tittar in i kameran

Västerbotten: Skötsel av lövskog - Träff för kvinnor

18 juni - 18 juni

En kurs för dig som är kvinna och intresserad av lövskogsskötsel.

Under träffen kommer vi gå igenom hur du sköter ett lövbestånd under alla faser under omloppstiden. Vi kommer prata om vilka fördelar utifrån biologisk mångfald, rekreationsvärden och klimatanpassning som ett ökat inslag av lövträd i skogslandskapet för med sig Vi kommer även titta på lövblandskogar.

Träffen är ett samarrangemang mellan Skogsstyrelsen, LRF, Skogforsk, Norra Skog, Sveaskog, Holmen Skog, Skogstekniska klustret, SCA och Länsstyrelsen.

  • Tid: 18 juni klockan 12-17
  • Plats: Umeå, Bäcksjön

Vi bjuder på fika och lunch.

Vi kommer vara ute under hela träffen så tag med kläder efter väder och lämpliga skor  då vi kommer gå kortare sträckor i skogen.

Den 19 juni, samma tid, anordnar Skogsstyrelsen en motsvarande träff där både män och kvinnor är välkomna. 

Välkommen med din anmälan via formuläret senast den 10 juni.

Anmälan till kurs om lövskogsskötsel

Jag identifierar mig som
I vilken huvudsakliga roll deltar du i träffen?

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet