Person som tittar in i kameran

Kronoberg: Skötsel av lövskog

26 april - 26 april

Välkommen till en kurs om lövskogsskötsel vid Tagels gård i Alvesta kommun den 26 april!

Vid kursen får du lära dig mer om föryngringsmetoder, förädlade plantor, hägn, röjning och gallring av lövträd. Vi pratar även om vilka skaderisker som finns på lövträd.

Under dagen får du även information om de ekonomiska stöd som finns för ädellövskog och för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås).

  • Plats: Tagels gård mellan Rydaholm och Moheda.
  • Tid: Den 26 april klockan 9.30-15.

Skogsstyrelsen bjuder på lunch och fika!

Anmälan har stängt och du kan inte längre anmäla dig till kursen.

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet