Person som tittar in i kameran

Jämtland: kurs om kulturmiljövård i skogen

11 juni - 11 juni

Få information om forn- och kulturlämningar i skogen i Bräcke kommun den 11 juni.

Våra skogar är fulla av spår efter tidigare generationers brukande av landskapet. Lär dig att tyda spåren för att upptäcka historien som finns i skogarna runtomkring dig.

Vi kommer att vistas i det natursköna området runt Forsaån, där vi kan hitta spår från mänskliga aktiviteter från stenålder fram till idag. Vi kommer att besöka en mängd olika lämningstyper och fråga oss varför man har valt just dessa platser för ändamålet, detta för att få en större förståelse för var man kan hitta olika lämningstyper.

Vi kommer även att diskutera hur vi ska skydda lämningarna på bästa sätt vid olika skogliga åtgärder. Exempel på lämningar som vi kommer att besöka är bebyggelselämningar, hällmålningar, grav och fäbodlämning.

Kursen riktar sig till både skogsägare och yrkesverksamma.

  • Tid: 11 juni klockan 9-15
  • Plats: Forsaån, Bräcke kommun.

Ta med dig fika och lunch samt fältklädsel och utrustning.

Välkommen med din anmälan via formuläret senast den 31 maj.

Anmälan till kurs om kulturmiljövård i skogen.

Jag identifierar mig som
I vilken huvudsakliga roll deltar du i träffen?

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet