Granskog och kullar med väg och väghyvelmaskin. Foto: Stefan Gunnarsson

Distansträff vägar och vatten

Vid den här distansträffen får du lära dig mer om hur vi kan bygga och underhålla vägar i skogen på ett skonsamt sätt och hur vägarnas största fiende, vattnet, ska hanteras.

Vägar är ett av skogsbrukets största ingrepp i naturmiljön.

Hur bygger vi och underhåller vägar på ett så skonsamt sätt som möjligt samtidigt som vi följer bygganvisningar, regler och normer?

Hur hanterar vi vägens största fiende, vatten, både det som finns i anslutning till vägen och det som kommer som nederbörd? Samtidigt som skogsbruket har kraven att minimera slamtransport och undvika försämring av vattenkvalitet?

Tid: 24 november kl. 12.00 - 13.00

Det går tyvärr inte längre att anmäla sig till denna träff, men du kan ändå ansluta via länken till mötet som du hittar på den här sidan.

Välkommen!

  • Senast uppdaterad: 2023-11-23