Kvinna tittar på webinarium på två datorskärmar. Foto: Mostphotos

Träffar på distans om miljöhänsyn

Lär dig mer om miljöhänsyn på distans! Under sex veckor i höst har du möjlighet att förkovra dig i olika ämnen som rör miljöhänsyn i skogen. Träffarna sker digitalt via Teams och riktar sig till dig som är skogsägare, oavsett om du har stora förkunskaper eller inte.

Vad är en hänsynskrävande biotop? Vad är egentligen ett naturvärdesträd? Hur bör du ta hänsyn till vatten eller kulturmiljöer när du utför en föryngringsavverkning? Det här är några av de frågor du får svar på under höstens distansträffar på temat miljöhänsyn då vi går igenom några av de målbilder för god miljöhänsyn som skogsbruket gemensamt har tagit fram.

Vecka 44: Friluftsliv, brynmiljöer och död ved

Vid den här distansträffen får du lära dig mer om målbilderna för friluftsliv och rekreation, död ved och brynmiljöer. Du har två tillfällen att välja på, en dagföreläsning den 31 oktober samt en kvällsföreläsning den 2 november. Läs mer och anmäl dig via formuläret för denna föreläsning.

Vecka 45: Naturvärdesträd i norra Sverige

Vad är ett naturvärdesträd och hur känner man igen det? Vid den här träffen får du lära dig mer om vad ett naturvärdesträd är och vikten av att de sparas. Du har två tillfällen att välja på, en dagföreläsning den 8 november samt en kvällsföreläsning den 9 november. Läs mer och anmäl dig via formuläret för denna föreläsning. 

Vecka 46: Hänsynskrävande biotoper

Vid den här distansträffen får du lära dig grunden till vad en hänsynskrävande biotop är. Fokus kommer att vara på vattenmiljöer och hur vattnet knyter ihop landskapet. Du har två tillfällen att välja på, en kvällsföreläsning den 14 november samt en dagföreläsning den 15 november. Läs mer och anmäl dig via formuläret för denna föreläsning. 

Vecka 47: Vägar och vatten

Den här veckan kan du lyssna till en föreläsning om vägar och vatten. Föreläsningen ges den 24 november kl. 12 - 13. Läs mer och anmäl dig via formuläret för denna föreläsning.

Vecka 48: Lövveckan

Den här veckan gör vi uppehåll i distansträffarna om miljöhänsyn. I stället ger vi plats för Lövveckan - en vecka fylld med digitala föreläsningar om lövskogsskötsel. Se särskilt program via länken till Lövveckan. 

Vecka 49: Kulturmiljöer i skogen

Skogarna är fulla av spår efter människors tidigare aktiviteter. På den här träffen visar vi exempel på lämningar och berättar mer om hur du ska ta hänsyn till dessa när du brukar din skog. Läs mer och anmäl dig via formuläret för denna föreläsning.

Vecka 50: Hänsyn till vatten

Finns det vatten där du ska utföra åtgärder i skogen? I så fall är det en del du måste tänka på. På träffen pratar vi om vilken hänsyn till vatten som alltid bör tas. Vi går igenom kantzonens funktioner och hur man bör göra om ett vattendrag behöver korsas. Du har två tillfällen att välja på, en dagföreläsning och en kvällsföreläsning den 14 december. Läs mer och anmäl dig via formuläret för denna föreläsning.

  • Senast uppdaterad: 2023-10-16