Gruppdiskussion.

Gruppaktiviteter

Skogsstyrelsen erbjuder rådgivning i grupp inom många olika områden. Allt från produktionsåtgärder till skogsskador och miljövård. Vi har träffar om både trakthyggesbruk och hyggesfria metoder.

En träff kan handla om ett specifikt ämne. Det totala utbudet speglar hela Skogsstyrelsens skogspolitiska uppdrag. Ämnesutbudet kan variera mellan olika geografiska områden. Aktiviteter kan genomföras både i fält, inomhus och genom digitala föreläsningar eller självstudier på webben. 

Våra främsta målgrupper är skogsägare och yrkesverksamma, oavsett förkunskaper. Men även andra skogligt intresserade är varmt välkomna på våra aktiviteter. Vi strävar efter att erbjuda aktiviteter för olika kunskapsnivåer. Till vissa träffar bjuder vi in specifika målgrupper, till exempel skogsägare som är kvinnor.

Kortare aktiviteter på några timmar är vanligtvis avgiftsfria medan fördjupande utbildningar som ger behörigheter eller certifikat genomförs inom vår uppdragsverksamhet och är då avgiftsbelagda.

  • Senast uppdaterad: 2023-03-28