Två personer i skogen samtalar.

Myndighetskontakter

Det är viktigt att du som skogsägare känner till vilket ansvar du har att kontakta myndigheter innan du utför vissa åtgärder.

Du är skyldig att kontakta Skogsstyrelsen eller andra myndigheter i vissa frågor som rör ditt skogsbruk.

Även om du överlåtit åt någon annan, exempelvis din virkesköpare, att sköta kontakterna med myndigheter så är det du som markägare som har ansvaret för anmälan eller tillstånd för olika skogsbruksåtgärder.

  • Senast uppdaterad: 2020-08-14