Samtal i skogen mellan skogskonsulent och skogsägare.  Foto: Camilla Zilo

Stöd vid beställning och uppföljning av skogsbrukstjänster

Din beställarkompetens är avgörande för om du ska kunna omsätta dina mål med skogen i praktiken. Här finns checklistor till stöd för beställning och uppföljning av de vanligaste skogsbrukstjänsterna.

Det är många faktorer som spelar in när du ska göra en beställning – hur skogen, marken och fastigheten i stort ser ut och vad som gjorts tidigare. Inte minst viktigt är vad du vill med skogen och vad du vill med det enskilda beståndet.

  • Senast uppdaterad: 2022-10-24