Samtal i skogen mellan skogskonsulent och skogsägare.

Fem tips för en bra beställning

Din beställarkompetens är avgörande för om du ska kunna omsätta dina mål med skogen i praktiken. En uppdaterad skogsbruksplan, anpassad till dina mål med skogen är ett viktigt underlag.

Här är fem bra tips när du ska beställa åtgärder:

  • Prata med flera utförare. Det kan hjälpa till att få ner priset och att hitta den som har bäst service. Anlita någon som är lyhörd för dina önskemål. Tveka inte att vända dig till någon annan om du inte är nöjd med bemötandet.
  • Använd Mina sidor för att göra ett bra beställningsunderlag och ta hjälp av checklistorna för beställning och uppföljning som finns där.
  • Skriv ett kontrakt och se till att dina viktiga önskemål skrivs in där. Be att få ta del av det traktdirektiv som din kontaktperson skriver till den eller de som gör det praktiska jobbet i skogen.
  • Många utförare av skogsvårdsåtgärder följer upp sitt eget arbete systematiskt med provytor, exempelvis att de röjer eller gallrar enligt instruktionen. Fråga om det sker och be i så fall att få ta del av resultatet.
  • Gör en egen uppföljning så snabbt som möjligt efter utförd åtgärd och återkoppla till den som gjort jobbet, oavsett om du är nöjd eller har anmärkningar.
  • Senast uppdaterad: 2021-08-10