Mina sidor

Mina sidor är en avgiftsfri e-tjänst för dig som är skogsägare. Du når tjänsten genom att logga in med din e-legitimation eller ditt mobila bankID. Det går även att logga in med personligt lösenord.

På Mina sidor finns samlad information om din skogsfastighet, kartprogram med till exempel skogliga grunddata, planeringsverktyg och en komplett guide för att skapa och skicka avverkningsanmälningar.  


När en rapport skapas för Skogliga Grunddata uppstår ett fel i beräkningarna av totalvolymen. Felet i beräkningen uppstår endast om arealen är 1000 ha eller mer. Felsök och rättning pågår