Lokala sidor

Skogsstyrelsen finns nära dig. Klicka i kartan eller välj din kommun till höger under Sök lokal information när du vill ha kontakt.

Vi finns på flera orter i landet. Kartan till höger är indelad efter Skogsstyrelsens distrikt.

Våra skogskonsulenter

I distrikten arbetar våra skogskonsulenter. De arbetar ofta ute i fält och inventerar och håller uppsikt över hur väl skogsvårdslagen följs. De är också engagerade kursledare och rådgivare som du gärna kan vända dig till om du har frågor om din skog.

Sök kontoret närmast dig

På Lokala sidor hittar du kontaktuppgifter till personal, aktuella kurser och skogsträffar som vi anordnar i området samt vilken rådgivning vi kan erbjuda.

Kontakta oss när du behöver råd om din skog

Beställ rådgivning på distriktets sida.


 
SÖK LOKAL
INFORMATION