Landsbygdsprogrammet och skogen

I Landsbygdsprogrammet finns olika stöd och ersättningar som ska stimulera till att utveckla landsbygden genom nya företag och nya varor och tjänster. Miljö och hållbar utveckling är också prioriterat.  Åtgärderna i programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU.

Skogen är viktig för att hålla den svenska landsbygden levande och konkurrenskraftig. Inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 finns fyra stöd med särskilt fokus på skogen:

  • Kompetensutveckling och rådgivning (100 miljoner kronor)
  • Skogens miljövärden (100 miljoner kronor)
  • Samarbete inom miljö (80 miljoner kronor)
  • Återställande av skador på skogar (ingen fastställd budget). Stödet kan aktiveras vid speciella tillfällen, till exempel vid skogsbränder och naturkatastrofer.

Skogsstyrelsen ansvarar för de skogliga stöden. Det innebär bland annat att det är Skogsstyrelsen som handlägger och beslutar om ansökningar till stöden.

 

 

  
SÖK LOKAL
INFORMATION
LÄS MER
Om Landsbygdsprogrammet