Mellan januari 2011 och december 2013 pågick det svensk-norska projektet med namnet Kulturarvet I Nordskandinaviska Gammelskogar, förkortat KING. Projektet har syftat till att bevara och öka kunskapen om kulturarvet i våra kvarvarande gammelskogar genom att lokalisera, dokumentera, utforska, skydda och tillgängliggöra kulturspåren. Här kan du nu, även efter projektavslutning hitta rapporter och foton samt bläddra i boken ”Kulturarv i gammelskog” som är resultat av projektet.

Västerbottens läns inland i Sverige och Helgeland i Norge har varit i fokus, där fyra områden studerats närmare: Varnvassdalen och delar av Majavatnet i Norge och ekoparkerna Jovan och Käringberget i Sverige. Samiska lämningar och kulturspår i träd har varit särskilt intressanta.

Projekten har medfinansierats i Sverige till största del av den Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg IVA Botnia-Atlantica programmet samt av Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten/Kulturmiljö. I Norge var projektet finansierat genom statliga medel och fylkeskommunala interregionala medel samt egeninsatser från Helgeland museum och Høgskolen i Nesna.

Skogsstyrelsen var projektägare och övriga samarbetspartners Västerbottens museum och Skogsmuseet i Lycksele AB, Helgeland museum och Høgskolen i Nesna.

Den här webbplatsen kommer att finnas tillgänglig till och med 2018!


 


GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE ÖVER HAV OCH FJÄLL

Region Västerbotten