Naturen som hälsoresurs för regional utveckling

            Folkhälso- och näringslivsprojektet Hälsa över gröna gränser       2009 - 2011 har nu avslutats. Projektet har pågått 2,5 år och avslutades 30 juni 2011.  

Projektets inriktning har varit att stimulera till utvecklingen av området gröna välfärdstjänster och öka kunskapen om naturens hälsobringande effekter. Som ett led i detta sprider vi vår slutrapport som finns att ta del av nedan.

Slutrapport (pdf 1 Mb)
Bilaga 1 – Aktivitetsplan (pdf 310 Kb)
Bilaga 2 – Konferensutvärdering (pdf 86 Kb)
Bilaga 3 - Cirkelutvärdering (pdf 121 Kb)

 


AKTUELLT
Skolskogslådan främjar utomhuspedagogik - en friskhetsfaktor för elever och personal

PROSPEKT
Ladda ner prospekt om projektet som pdf-fil

PRENUMERERA
Prenumerera på nyhetsbrev från projektet. Skriv "Önskar nyhetsbrev" i ämnesraden