Skogsstatistisk årsbok

Skogsstatistisk årsbok 2014

Följ länken nedan för att komma till senaste årsboken, där hittar du även tidigare års skogsstatistiska årsböcker.

Samtliga tabeller och figurer i Skogsstatistisk Årsbok finns även här på hemsidan i Excel-format.

Årets skogsstatistisk årsbok kan beställas i tryckt form från Skogsstyrelsen 

Skogsstatistisk årsbok 2014 var den sista i serien. Från och med 2015 kommer Skogsstyrelsen att börja publicera den officiella statistiken i publikationen Statistiska Meddelanden kombinerat med en statistikdatabas. Det betyder att den statistik vi själva producerar och ansvarar för kommer att presenteras på ett bättre och mer detaljerat sätt. Införandet av Statistiska Meddelanden kommer att ske under en flerårsperiod. Från och med 2017 beräknas den nya publiceringsformen vara fullt utbyggd.  


 


KONTAKT
Ämnesansvarig

KONTAKT
Statistikansvarig