Sverige är ett skogsland

Michael Ekstrand, blandbestånd

Sverige består av 41 miljoner hektar land. 23 miljoner hektar är täckt av skog. Sverige är ett av världens skogsrikaste länder om man ser till förhållandet mellan areal skog och folkmängd. Vi har ungefär 2,5 hektar skog per person. En hektar är 10 000 kvadratmeter eller ungefär 1,4 fotbollsplaner.

De vanligaste trädslagen är gran (42 procent), tall (39 procent) och björk (12 procent) och det totala virkesförrådet är närmare 3 miljarder skogskubikmeter, enligt Skogsstatistisk årsbok 2010.

(Enheten skogskubikmeter anger volymen av trädets stam med bark, stubben inte inräknad.)


 
SÖK LOKAL
INFORMATIONLÄS MER