Motor- och röjsågsutbildningar

Tekniska utbildningar
Vi erbjuder motor- och röjsågsutbildningar på en mängd olika nivåer - alltifrån grundnivå till avancerad. Här får du både de teoretiska kunskaperna och praktiska färdigheterna du behöver för att kunna utföra ett säkert och effektivt arbete. Vi utför dessa utbildningar över hela landet och samtliga är kvalitetssäkrade enligt Säker skog. Allt för du ska få de kunskaper du behöver, när du behöver dem! Läs mer om respektive utbildning under länkarna i listan till höger. 

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Skärpta krav för motorsågsanvändning

Från och med 1 januari 2015 gäller skärpta krav från Arbetsmiljöverket på att du måste ha dokumenterad utbildning för att få använda motorsåg i yrkesmässigt bruk. I de nya riktlinjerna finns även krav på utbildning för röjsåg beskrivna, men här krävs inte att du ska kunna redovisa godkänt resultat på teoretiska eller praktiska prov.

Läs mer om kraven på Arbetsmiljöverkets hemsida

Säker skog och SYN

Skogsstyrelsen är även aktiv i Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) som har till uppgift att främja en positiv utveckling inom praktisk yrkesutbildning och arbetsmiljö. Upplägget i våra utbildningar följer SYN:s och även SäkerSkogs riktlinjer. Säker skog är en förening vars uppgift är att verka för en bättre arbetsmiljö och färre olyckor, med stort fokus på motorsågs- och röjsågsarbete inom det småskaliga skogsbruket.


Läs mer om SYN och Säker Skog