Statistik

Foto Michael Ekstrand

Skogsstyrelsen är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom områdena "produktion i skogsbruket", "sysselsättning i skogsbruket" samt "miljö och sociala frågor i skogsbruket". All vår officiella statistik betecknas med följande symbol: 
sos logga

Förutom officiell statistik producerar och publicerar vi en hel del annan statistik som beskriver den svenska skogen och det svenska skogsbruket. För en mer översiktlig bild rekommenderar vi Skogsstatistisk årsbok. Vill du ta del av statistik på lite mer detaljerad nivå finns statistik efter ämnesområden. Under varje ämnesområde presenteras statistiken i form av sammanfattande texter samt Excelfiler.

Ytterligare information om statistiken, dess kvalitet, hur den tas fram, definitioner med mera hittar du under om statistiken.


 KONTAKT
Statistikansvarig

STATISTIKNYHETER
I nyhetsarkivet kan du läsa våra statistiknyheter.
Du kan även prenumerera på våra statistiknyheter.

RIKSSKOGSTAXERINGEN
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)